BRIDGES TO TAJIKISTAN

connection, education, opportunityEARLY CHILDHOOD EDUCATION PROJECT

Барномаи Таълими Барвақтии Кӯдак


Due to the efforts of many national and international organizations, the establishment of new ECD centers, training of early childhood development teachers, production of low-cost curricular materials that promote inquiry-based learning, and an introduction of relevant pedagogy at the kindergarten level was introduced recently. Unfortunately, the online access to any of these materials is very limited.  This lack of resources is one of the main reasons that Bridges support this project   We want to help set a foundation for the online community of the in-service and pre-service Early Childhood teachers as well as parents to come together and learn the best ways to educate their children.   While many resources on the Internet are available in English and Russian, there is almost nothing available in Tajik.  We seek to change that.


Ҳар як кӯдак як навъи гуногуни гул аст аммо дар якҷоягӣ ин ҷаҳонро ба як боғи зебо табдил медиҳанд.

 Дар робита бо кӯшишҳои зиёди созмонҳои миллӣ ва байналмилалӣ, таъсиси марказҳои нави инкишофи кўдакон (МИК). аз курсҳои такмили ихтисос гузаронидани омўзгорон, (тайёр намудани омўзгорон), чоп намудани маводи талимии арзон ва дастрас, ки бар асоси талаботи таълим мусоидат мекунанд ва инчунин ҷорӣ намудани педагогикаи муносиб дар сатҳи кўдакистонҳо ворид карда шуданд. Мутаассифона, дастрасӣ ба ин намуди маводҳо тавассути интернет хеле маҳдуд аст.  Мавҷуд набудани маводҳои таълимӣ яке аз сабабҳои асосии он аст, ки Bridges лоиҳаи мазкурро дастгирӣ менамояд. Мо мехоҳем, ки заминаеро барои бунёди ҷомеаи  интернетии педагогиро барои муаллимони инкишофи кўдакони синни томактабӣ, инчунин падару модарон мусоид орем, то ки  дар якҷоягӣ беҳтарин роҳҳои омузишро барои таълиму тарбияи фарзандонашон интихоб намоянд. Дар ҳоле ки бисёре аз ин маводҳо дар сомонаҳои интернетӣ бо забони англисӣ ва русӣ  мавҷуд аст ва бо забони тоҷикӣ ягон мавод дастрас нест. Мо кӯшиш карда истодааем, ки ин вазъиятро тағйир диҳем.

Our program has been developed through the expertise and commitment of Lola Raimbekova, Tajik educator currently working on a Ph.D. at Kent State University in Ohio U.S.A.. Bridges to Tajikistan invites support from local NGOs or international NGOs in Tajikistan who would be willing to share their educational resources in the Tajik language.  Only together we can make a difference in the lives of the children of Tajikistan. 


Барномаи мо бо кўмаки мутахассис ва мураббии тоҷик Лола Раимбекова, ки айни замон дар Донишгоҳи давлатии Кент дар Огайо Ш.М.А.аз болои рисолаи  докторӣ кор мекунад таҳия шудааст. Bridges to Tajikistan барои дастгирӣ намудани лоиҳа ташкилотҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ ва ё ташкилотҳои байналхалқии ҷамъиятиро дар Тоҷикистон барои мубодила намудани маводҳои таълимии худ бо забони тоҷикӣ даъват менамояд.

   Танҳо дар ҳамкорӣ мо метавонем як тафовутро дар зиндагии кӯдакони Тоҷикистон ворид намоем.


Language skills, poverty, and mountainous geography are on-going challenges. Considering all these needs, Early Childhood Development and Education (ECDE) has become a priority of state policy. It is seen as an important pre-requisite of successful socialization and quality education. Tajikistan is increasing access to alternative ECDE programs supported by the Aga Khan Foundation and UNICEF and many other international organizations that run concurrently with the public (Soviet type) kindergarten for children from low-income families. Tajikistan is introducing many changes into its legislation, curricula, and ethos of pre-school institutions so that child-centered, participatory, hands-on learning becomes the basic principle.


Малакаҳои  сусти забондонӣ, камбизоатӣ ва ҷиҳати кўҳистон будани сатҳи ҷуғрофӣ норасогиҳои доимӣ мебошанд. Бо назардошти ҳамаи ин талабот ба инкишофи кўдакони синни томактабӣ ва Таълими Барвақтӣ ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. Мусаллам аст, ки шарти асосӣ (пешакӣ) ин мутобиқшавӣ  барои муваффақияти иҷтимоӣ ва сифати таълим муҳим мебошад. Тоҷикистон  дастрасиро ба барномаҳои  алтернативии Рушд ва Таълими Барвақтии Кӯдак афзоиш додааст, ки аз ҷониби Бунёди Оғохон, ЮНИСЕФ ва бисёрии дигар созмонҳои байналмилалӣ маблаѓгузорӣ мешаванд, дар якҷоягӣ бо кӯдакистонҳои (навъи шӯравӣ), барои  кӯдакон аз оилаҳои камбизоат  хизмат мекунад. Тоҷикистон тағйироти зиёдро ба қонунгузорӣ, барномаҳои таълимӣ ва  маданияти муассисаҳои томактабӣ ворид намуда истодааст, то ки муттамарказии кӯдак ва омӯзиши фаъол принсипҳои асосии таълим гарданд. In affiliation with Bridges to Tajikistan, the main aim of the "Oftobaki man" (My Sun) project is to raise awareness on the benefits of Early Childhood Education in the holistic development of the child. 


Дар ҳамкорӣ бо барномаи Bridges to Tajikistan, мақсади асосии лоиҳаи “Офтобаки ман” (My Sun) ин баланд бардоштани фаҳмиш оид ба аҳамияти Таълими Барвақтии Кӯдак дар рушди ҳаматарафаи кӯдак мебошад. 

 

Our FB page                        Teachers                    Parents                Children             General 

Cаҳифаи ФБ мо                 Омӯзгорон               Волидайн           Kӯдакон             Умумӣ


Bridges to Tajikistan is pleased to share educational resources via the internet to support parents and teachers working in the Early Child Education and Care program in Tajikistan.  Historically, early education opportunities in Tajikistan have been severely limited as only ten per cent of children attend pre-school nationwide (UNICEF 2010). Children enter grade one at age seven, and most arrive without the cognitive and social skills critical for successful participation in primary education. 


Барномаи Bridges to Tajikistan саҳми худро барои қисмат намудани  маводҳои таълимӣ тавассути интернет бо мақсади дастгирӣ намудани волидон ва омўзгороне, ки дар соҳаи Таълими  Барвақтӣ ва  Нигоҳубини кўдак дар Тоҷикистон кор мекунанд дастрас менамоянд. Таърихан, имкониятҳо барои таҳсилоти томактабӣ дар Тоҷикистон сахт маҳдуд шудааст, зеро танҳо 10 %  фоизи кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ дар сатҳи умумимиллӣ фаро гирифта шудаанд. (ЮНИСЕФ, 2010). Кӯдакон аз синни ҳафтсолагӣ ба синфи якум дохил мешаванд ва бисёрии онҳо бе малакаҳои маърифатӣ ва иҷтимоӣ мебошанд, ки инҳо барои муваффақ шудан дар таҳсилоти ибтидоӣ муҳим ба ҳисоб мераванд.